designed door Freepik

E-health? Graag, maar doe het wel veilig….

designed door Freepik

E-health blijft volop in de belangstelling staan. Logisch, want het kan cliënten grote voordelen bieden. Maar net zoals bij “offline” gezondheidszorg geldt dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg wel gewaarborgd moeten zijn. Om die reden is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan ook begonnen met het ontwikkelen van een toetsingskader voor e-health.

Samen met Foppe Rauwerda van Beeldzorgadvies hebben we de rapporten van een aantal proefbezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgeplozen en daaruit een checklist gedestilleerd van criteria die de moeite waard zijn om te toetsen bij implementatie van e-health.

Ook toetsen of je verantwoord bezig bent met e-health? Download de checklist dan hier. Wil je hierover met ons sparren of hier een themasessie over organiseren? Neem dan contact met ons op!

Reageer